Etapy współpracy

Rozpoczęcie współpracy
Przedstawiamy Klientowi ofertę współpracy oraz przekazujemy wzory dokumentów upoważniających nas do reprezentacji przed ubezpieczycielami: Listu brokerskiego i Umowy brokerskiej.

Audyt aktualnych polis
Oceniamy aktualną jakość ochrony i szacujemy ryzyko ubezpieczeniowe. Zebrane wyniki pozwalają nam opracować optymalny program ubezpieczeniowy.

Opracowanie programu ubezpieczeniowego
Przygotowujemy program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dopasowany do danego Klienta i specyfiki branży. Kładziemy szczególny nacisk na te zapisy umów ubezpieczenia, które pozwalają jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta w przypadku powstania szkody.

Negocjacje z ubezpieczycielami
Przygotowujemy i wysyłamy do ubezpieczycieli zapytania ofertowe. Po otrzymaniu ofert, prowadzimy dalsze negocjacje, w celu ich uszczegółowienia i dopasowania do potrzeb Klienta.

Analiza ofert i rekomendacja
Następnie przygotowujemy dla Klienta analizę ofert ubezpieczeniowych oraz rekomendację brokerską wraz z uzasadnieniem najkorzystniejszego wyboru.

Wybór oferty
Klient w oparciu o przekazaną przez nas rekomendacje i analizę, dokonuje wyboru oferty.