Kim jest Broker?

Usługi brokera ubezpieczeniowego
istotnie różnią się od usług agenta ubezpieczeniowego. Gwarantujemy Państwu wybór całkowicie niezależny, podyktowany wyłącznie Państwa interesem. Nie reprezentujemy i nie jesteśmy związani z jakimkolwiek ubezpieczycielem. Dzięki temu jesteśmy podmiotem całkowicie niezależnym od zakładów ubezpieczeń.
Ustawowe uregulowanie działalności brokerskiej
to bezdyskusyjny atut. Zdajemy sobie sprawę, że nałożone na nas ustawowe obowiązki leżą w interesie naszych Klientów.
Naszym celem jest kompleksowa
obsługa, która obejmuje nie tylko analizę ubezpieczeniową, likwidację szkód, ale w szczególności szeroką ofertę produktów ubezpieczeniowych, która spełni zróżnicowane potrzeby naszych Klientów.
Rynek ubezpieczeniowy
zmienia się dynamicznie, a pośrednictwo ubezpieczeniowe, polegające na wykonywaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, nabiera coraz szerszego znaczenia, co ma odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy.