Kontakt

Saski Point Warszawa

Marszałkowska 111

00-102 Warszawa, Polska

Dane rejestracyjne

NIP 5252746227

REGON 369897961

Zezwolenie KNF nr 2410/18

Sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem odpowiedzialności 1.875.927 EUR na wszystkie zdarzenia.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Firma:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość: